atomic heart
MULTIMEDIA

Sztuka i kreatywność są integralną częścią przemysłu rozrywkowego. W branży gier do tej listy można również dodać technologie. Sztuka w grach komputerowych jest więc sztuką tworzenia sztuki przy pomocy technologii. To naprawdę trudne i ambitne zadanie.

Artem Galeev przyjął zasady współczesnego eklektyzmu jako fundament projektu Atomic Heart – połączenie aspektów otaczającego świata z przeszłości upakowanych w sieć neuronową każdej jednostki i znanych każdemu z nas od dzieciństwa oraz obrazów nowego, nieznanego wcześniej świat techniki i ZSRR przyszłości.

Mówiąc prościej, powyższe można nazwać „bioniką” – połączeniem biologii i technologii. Przedmioty nieożywione, które opierają się na formach rzeczywistych istot biologicznych, ożywają dzięki swojemu emocjonalnemu wyglądowi, który przypomina nam prawdziwe żywe istoty. Widzimy te obrazy, obserwujemy je w ruchu i odczuwamy mocno sprzeczne emocje – od strachu i niepokoju po radość i zachwyt.

Wiadomo, że główne osiągnięcia radzieckich konstruktorów lat 50-70. XX wieku zostały dokonane w dziedzinie techniki kosmicznej oraz produkcji sprzętu wojskowego i ciężkiego z wykorzystaniem mechaniki precyzyjnej. Wiele dóbr konsumpcyjnych produkowano w fabrykach wojskowych i przemysłu ciężkiego. Zapewniło to ich wysoką jakość i wyjątkową funkcjonalność. Radzieccy projektanci starali się tworzyć trwałe i wysokiej jakości przedmioty „wyprzedzające czas”. Polityka asortymentowa państwa oraz zasady projektowania modułowego pozwoliły na stworzenie jednolitych modeli, które można było dostosować do różnych warunków społecznych i kulturowych. Takie rozsądne, „ekologiczne” podejście stało się „wizytówką” sowieckiego systemu.

W Mundfish podejście do konstrukcji świata i projektowania przedmiotów pozostało równie naukowe, jak w czasach sowieckich. Każdy robot – czy to antropomorficzny, latający czy jakikolwiek inny – jest twórczo przemyślany z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów, również tych, które są odpowiedzialne za ruch. Wewnątrz każdego robota znajdują się tzw. „wnętrzności”, które wprawiają mechanizmy w ruch i zasilają maszyny energią.

Takie podejście wpłynęło na całe środowisko – wszystkie laboratoria naukowe, warsztaty, podziemne kompleksy, sprzęt, urządzenia, mechanizmy, wszystko jest przemyślane z uwzględnieniem prowadzonych tam badań i ich głównych celów. Podróżując przez laboratoria magnetyczne, warsztaty pestycydów, obiekty wysokoenergetyczne, laboratoria do pracy na zimno, bunkry kiełkowania i inne kompleksy badawcze, znajdziesz się w prawdziwym „alternatywnym świecie przyszłości ZSRR”. A każdy obiekt, który zobaczysz w grze, jest logiczne połączony ze wszystkimi innymi.

Artyści Mundfish stworzyli jeden z najciekawszych współczesnych projektów. Akcja „Atomic Heart” toczy się w ZSRR przyszłości, świecie naukowej logiki opartej na jednym prostym marzeniu – podboju kosmosu przez człowieka.

Kup grę