atomic heart
Postacie Broń Świat Istoty
1936
1936

Kierując się ideą stworzenia płynnych nośników informacji i połączenia właściwości ciężkiej wody i krzemu, profesor Dymitr Siergiejewicz Sieczenow dokonuje odkrycia Polimeru - plastikowego elektrycznego nośnika danych, nieznanego dotychczas światowej nauce. Badanie tej niezwykłej substancji radykalnie wpłynie na bieg historii.

1939
1939

Sieczenow i Filimonenko, dzięki właściwościom elektrochemicznym Polimeru, tworzą kompaktowy reaktor termojądrowy, który otwiera dostęp do perspektywy w robotyce na skalę globalną. Wkrótce po tym Instytut Badań Mózgu wykonuje swój pierwszy obrót kołem... a raczej trójkołowym prawdziwym robotem. Stworzenie idealnego społeczeństwa z robotami w roli pełnoprawnych asystentów dla wszystkich jest coraz bliżej!

1941
1941

Badania profesora Sieczenowa otrzymują zielone światło, i w ciągu kilka lat w kraju powstaje sieć kompleksów badawczo-produkcyjnych, z których każdy prowadzi rozwój w swojej dziedzinie, jednocześnie będąc częścią wspólnego narodowego projektu pod tytułem „Zakład 3826”. Badania w dziedzinie robotyki i polimerów, są w pełnym rozkwicie.

1948
1948

Aby zwiększyć efektywność sterowania robotami, grupa naukowców kierowana przez Sieczenowa z powodzeniem uruchamia system Kollektiv 1.0, łączący robotów asystentów w kontrolowaną sieć. Robotyka ZSRR osiągnęła znaczny postęp i niesamowite wyniki, z powodzeniem zastępując ludzi w pracy. Maszyny budują miasta, układają nowe szlaki logistyczne na niebie i na ziemi, pomagają ludziom w miejscach klęsk żywiołowych i stopniowo stają się integralną częścią życia sowieckich obywateli. A Europa wita z otwartymi rękami humanitarną pomoc w postaci zupełnie nowych sowieckich robotów!

1950
1950

Profesor Dymitr Sieczenow odkrywa Adaptację Asymilacyjną Polimerów, zdolność substancji do zakorzenienia się w ludzkim ciele. Umożliwia to podłączenie urządzenia interfejsu do użytkownika, co w przyszłości pozwoli użytkownikom dołączyć do „Kollektiv 1.0” w celu zdalnego, czytania „myślowego”, sterowania robotami, i w razie potrzeby, niemal natychmiastowego przyswajania różnych informacji.

1951 - 1954
1954

Po wielu latach badań i prac nad interfejsem łączącym człowieka z maszyną, powstaje wreszcie urządzenie nazwane ""Myśl"". Społeczeństwo z zapartym tchem czeka na nadejście pięknego i pogodnego „jutra”.

1955
1955

Po pomyślnym zakończeniu testów ZSRR rozpoczyna polimeryzację ludności na terenie całego Związku. Długo oczekiwana aktualizacja sieci neuronowej Kollektiv 2.0 zaplanowana zostaje na poniedziałek 13 czerwca! W końcu obywatele ZSRR, a następnie wszyscy ludzie na świecie, będą mogli zdobyć „Myśl” do użytku osobistego i połączyć się w jednym systemie z mechanizmami robotów, kontrolowanymi mocą umysłu!

Kup grę